NAŠI BOOKING KANALI


Danas je gotovo nemoguće voditi kvalitetan najam bez booking portala. Sebenico Villas vam  omogućuje vezu sa preko 50 booking portala, kao i konekciju sa specijaliziranim stranicama za najam villa i kuća za odmor, te centraliziramo vođenje booking portala sa jednog mjesta. Poznajemo sisteme kako najkvalitetnije pozicionirati Vašu nekretninu, pokrivamo sva svjetska tržišta i donosimo vlasnicima nekretnina vrhunsku popunjenost. Sigurnosno online plaćanje i prijenos podataka pomoću WSPAY sustav za naplatu omogućuje našim klijentima rezervacije bez rizika i bez otkazivanja rezervacija.