Uvjeti korištenja

Izdavač www.sebenico-villa.com je obrt Sebenico Villas, vl. ANtonio Grubišić, Grubišići 22a, 22000 Bilice - Šibenik oib:92607336175 (u daljnjem tekstu: "Izdavač").

www.sebenico-villa.com je web mjesto putem kojeg Izdavač pruža informacije o proizvodima i uslugama koje Izdavač nudi.

Korisnik web stranice www.sebenico-villa.com je pravna ili fizička osoba koja na bilo koji način, izravno i neizravno, koristi ili je koristila, pristupila ili pristupila web mjestu www.sebenico-villa.com (u daljnjem tekstu: "Korisnik").

Web stranica znači sve web stranice i njihove odjeljke pod domenom www.sebenico-villa.com.


Općenito

Ovi Opći uvjeti korištenja web stranice www.sebenico-villa.com (u daljnjem tekstu: "Opći uvjeti") reguliraju uvjete i odredbe u vezi s korištenjem web stranice www.sebenico-villa.com.

Korištenjem ovih web stranica, korisnici izražavaju svoj pristanak s ovdje navedenim uvjetima i odredbama i suglasni su s korištenjem web mjesta www.sebenico-villa.com u skladu s njima.

Pravo korištenja ovih internetskih stranica osobno je pravo Korisnika koje se ni na koji način ne može prenijeti na druge fizičke ili pravne osobe.

Korisnik je osobno odgovoran za zaštitu lozinki, ako one postoje kao takve.

Korisnik je upoznat s činjenicom da ponekad postoje uobičajeni tehnički problemi tijekom normalnog rada internetske mreže koji mogu prouzročiti prekid usluga ili druge događaje koji su izvan kontrole izdavača i iz tog razloga nije odgovoran za gubitak podataka koji može se dogoditi tijekom prijenosa informacija na Internetu ili bilo kojeg drugog događaja koji se može dogoditi tijekom pružanja usluga Izdavača.


Izmjene i dopune Općih uvjeta korištenja

Izdavač zadržava pravo izmjene ili ukidanja bilo kojeg segmenta svog poslovanja, uključujući, bez ograničenja, razdoblje dostupnosti, sadržaj kao i opremu potrebnu za pristup ili korištenje web stranica. Isto tako, Izdavač može zaustaviti slanje podataka ili dijela podataka, može promijeniti ili otkazati bilo koji način prijenosa podataka i može promijeniti brzinu prijenosa podataka, kao i bilo koje druge njihove karakteristike.

Izdavač zadržava pravo da, u slučaju da smatra potrebnim, u bilo kojem trenutku i bez prethodne najave ukine ili izmijeni bilo koji od ovih Općih uvjeta korištenja i / ili izjavu o povjerljivosti podataka. Dotične promjene mogu, između ostalog, uključivati ​​uvođenje određenih naknada ili naknada. Ako se izmijene Opći uvjeti korištenja, a Korisnik nastavi koristiti web stranice www.sebenico-villa.com, smatrat će se da pristaje na izmijenjene Opće uvjete korištenja. Svaka eventualna izmjena ili poništenje Općih uvjeta korištenja stupa na snagu prema trećim stranama odmah nakon njihove objave na web stranicama www.sebenico-villa.com . Bilo koja upotreba predmetnih web stranica od strane bilo kojeg korisnika,


Ponašanje korisnika

Dužnost je i obveza Korisnika koristiti web stranicu www.sebenico-villa.com isključivo u skladu s nacionalnim zakonodavstvom Republike Hrvatske, kao i općim načelima etike i morala. Korisnici ne smiju objavljivati ​​ili prenositi bilo kakav materijal putem ovih web stranica koji ugrožava ili na bilo koji način krši prava drugih, bilo koju vrstu materijala koji je u svojoj prirodi nezakonit, ugrožavajući, uvredljiv, klevetnički, koji zadire ili ugrožava privatnost, što vulgaran je, opscen ili je na bilo koji način nepoželjan u stalnoj komunikaciji, koja potiče nezakonite radnje ili na drugi način krši bilo koji propis i koji, bez izričitog, prethodnog, pismenog odobrenja izdavača, sadrži oglas ili ponudu tuđih proizvoda i usluga .

Bilo kakvo ponašanje Korisnika koje, prema diskrecijskoj ocjeni Izdavača, ograničava ili ometa bilo kojeg drugog Korisnika u njegovoj upotrebi i uživanju na web stranicama www.sebenico-villa.com strogo je zabranjeno. Korisnik ne smije koristiti web stranice www.villa-sebenico.com za oglašavanje ili izvođenje bilo koje komercijalne, vjerske, političke ili nekomercijalne promidžbe, uključujući poziv korisnika web stranica www.sebenico-villa.com da postanu članovi neke druge on-line ili off-line usluge koja predstavlja izravnu ili neizravnu konkurenciju ili potencijalnu konkurenciju za nakladnika.


Intelektualno vlasništvo

Svi materijali koji se nalaze na web stranicama www.sebenico-villa.com vlasništvo su Izdavača i kao takvi zaštićeni su zakonom ili se koriste u skladu s autorizacijom nositelja autorskih prava i prava na zaštitni znak i / ili nositelja prava na industrijski dizajn, kao i u skladu s ostalim potrebnim ovlaštenjima. Izdavač je također nositelj autorskih prava za cjelokupni idejni dizajn web stranice www.sebenico-villa.com koji je neophodan za pravilno i nesmetano funkcioniranje projekta.

Bilo koja vrsta distribucije, kopiranja, prijenosa, povezivanja, objavljivanja ili promjene ovih web stranica i / ili bilo kojeg materijala, podataka, fotografija, tekstova objavljenih na ovim web mjestima i / ili bilo kojim drugim odjeljcima ovih web stranica na bilo koji način bez pismenog odobrenja izdavača je zabranjeno. Svako kršenje spomenute zabrane može rezultirati kršenjem autorskih prava, prava na zaštitni znak ili bilo kojih drugih prava i stoga može proizvesti neželjene učinke poput pokretanja više vrsta sudskih postupaka, posebno kaznenog progona.

Korisniku nije dopušteno mijenjati, objavljivati, prenositi, sudjelovati u prijenosu ili prodaji, stvarati derivate ili na bilo koji drugi način koristiti bilo koji sadržaj web stranice www.sebenico-villa.com , bilo u cijelosti ili djelomično. Kopiranje, ponovna distribucija, ponovni prijenos, objavljivanje ili komercijalno iskorištavanje preuzetog sadržaja također nije dopušteno.

Korisnik može preuzeti, ispisati i pohraniti materijale zaštićene autorskim pravima s web stranice www.sebenico-villas.com isključivo za svoju privatnu i osobnu upotrebu.

Korisnik se izričito obvezuje da neće objavljivati, objavljivati ​​ili na bilo koji drugi način stavljati na raspolaganje bilo kakav materijal koji je zaštićen autorskim pravima, zaštitnim znakom ili drugim pravima na web stranicama www.sebenico-villas.com bez izričitog odobrenja nositelja tih prava i kao takav jedini odgovoran za potencijalnu štetu nastalu povredom ove obveze. Korisnik se mora neovisno informirati jesu li neki materijali na web mjestu zaštićeni određenim pravima ili ne, stoga izdavač nije dužan predstaviti ili objaviti takve informacije.

Objavljivanjem materijala bilo koje vrste sadržaja na bilo kojem odjeljku web stranica www.sebenico-villas.com, Korisnik jamči da je nositelj prava na materijale izdavaču dao pravno valjano, besplatno, neograničeno pravo na neekskluzivno iskorištavanje, reprodukciju , izmjena, prilagodba, objavljivanje, prijevod i distribucija takvih materijala. Ostali korisnici imaju pravo pristupa, pregledavanja, pohrane ili reprodukcije tih materijala isključivo za njihovu privatnu i osobnu upotrebu.


Računalna oprema

Korisnik je isključivo odgovoran za nabavu i održavanje svoje računalne opreme, uključujući cjelokupni hardver i softver koji posjeduje i koristi, kao i svu ostalu opremu potrebnu za pristup i upotrebu web stranica www.villa-sebenico.com, a također neovisno nosi svi povezani izdaci. Izdavač isključuje svaku odgovornost za bilo kakvu štetu na Korisnikovoj opremi i druge stvari koje mogu na kraju nastati kao rezultat korištenja web stranica www.sebenico-villas.com .


Nadzor

Izdavač može vršiti kontrolu nad sadržajem web stranica www.villa-sebenico.com u bilo kojem trenutku, posebno interaktivnom odjeljku, u svrhu osiguranja poštivanja ovih Uvjeta kao i poštivanja pozitivnog zakonodavstva Republike Hrvatske . U skladu s gore spomenutim, Izdavač zadržava pravo uklanjanja bilo koje vrste materijala za koji je prema njegovoj diskrecijskoj prosudbi utvrđeno da nije u skladu s ovdje postavljenim uvjetima, kao i opozivanja Korisničkih lozinki ili računa.


Privatnost

Politike i postupci u vezi s podacima i načinom prikupljanja, obrade i zaštite privatnosti i osobnih podataka opisani su u Pravilima o privatnosti.


Licenciranje

Objavljivanjem komentara, poruka ili drugih informacija na web stranicama www.villa-sebenico.com, smatrat će se da Korisnik daje izdavaču pravo da koristi te komentare, poruke ili informacije u svrhu promocije, oglašavanja, istraživanja tržišta ili bilo koja druga zakonski dopuštena svrha.


Zaštita privatnosti korisnika i upotreba kolačića (cookies)

Kolačić (kolačić - u daljnjem tekstu: "kolačić (i)" predstavljaju informacije koje web stranica koju Korisnik posjećuje pohranjuje na korisnikovom računalu. Kolačići obično pohranjuju korisničke postavke i postavke web stranice poput željenog jezika ili adrese. Nakon što korisnik posjeti isti Web Ponovno pregledavač ponovno šalje kolačiće te web stranice, što omogućuje prikazivanje podataka prilagođenih potrebama korisnika.

Kako bi se osiguralo da web stranica www.villa-sebenico.com pravilno funkcionira, daljnja poboljšanja i poboljšanja korisničkog iskustva pregledavanja, web stranica www.sebenico-villas.com pohranjuje malu količinu podataka (kolačiće) na računalo korisnika.

Korištenjem web stranica www.sebenico-villas.com bez mijenjanja postavki uskraćivanja pristanka za pohranu kolačića na korisnikovo računalo, Korisnik pristaje na upotrebu i pohranu kolačića na svom računalu. Ako se korisnik ne složi s pohranom kolačića, spremanje kolačića na njegovom računalu bit će onemogućeno, ali korisnik će i dalje moći pregledavati web stranicu www.sebenico-villas.com , iako neke od njegovih funkcija neće biti dostupne njemu.

Pojedinosti o kolačićima, načinu njihove upotrebe, pohrani i blokiranju mogu se naći pod naslovom Izjava o kolačićima.


Izjava o jamstvu i ograničenje odgovornosti

Korisnik pristaje na korištenje web stranica www.sebenico-villas.com isključivo na vlastitu odgovornost. Niti Izdavač niti bilo koja druga osoba povezana s Izdavačem ne jamči na bilo koji način da korištenje web stranica www.sebenico-villas.com neće biti prekinut ili da će raditi bez poteškoća u radu. Isto tako, Izdavač nije odgovoran za posljedice koje mogu nastati zbog upotrebe web stranica www.sebenico-villas.com, kao ni za točnost, pouzdanost ili sadržaj bilo kojih informacija, usluga ili robe pruženih putem predmetnih web stranica.

Ova se izjava o odgovornosti odnosi na svu eventualnu nastalu štetu ili moguće ozljede uzrokovane bilo kojom vrstom pogreške, brisanja, prekida, računalnog virusa, kvara, odgode rada ili prijenosa, prekida komunikacijske linije, krađe, raskida ugovora, uništenja ili neovlaštenog pristupa, promjena ili zlouporabe zapisnike, neprimjereno ponašanje, nemar ili bilo koju drugu radnju. Korisnik pristaje da Izdavač nije odgovoran za neprimjereno ponašanje drugih Korisnika ili trećih strana te da rizik od eventualne štete snosi isključivo Korisnik.

Izdavač nije odgovoran za bilo kakvu štetu koja može nastati kao rezultat upotrebe ili nemogućnosti korištenja web stranica www.sebenico-villas.com u bilo kojem slučaju, u cijelosti ili djelomično.

Izdavač nije odgovoran za sadržaj koji Korisnik, pretplatnik ili neovlašteni korisnik može objaviti na web stranicama www.villa-sebenico.com. Sadržaj koji nije u skladu s ovim Općim uvjetima može se ukloniti ili promijeniti u bilo kojem trenutku bez posebne obavijesti ili objašnjenja.


Reparacija

Korištenjem web stranica www.sebenico-villas.com Korisnik izričito potvrđuje da neće smatrati izdavača, podružnice, odgovorne osobe u tvrtki, zaposlenike i agente odgovornim za naknadu eventualne štete i troškova, uključujući troškove zakonskog zastupanja. koji mogu nastati korištenjem Korisnikovih web stranica www.sebenico-villas.com .


Prestanak poslovnog odnosa

Izdavač može u bilo kojem trenutku prekinuti svoj poslovni odnos s bilo kojim svojim Korisnikom i opozvati njegove lozinke ili korisničke račune. U tom slučaju uvjeti koji se tiču ​​odgovornosti i obveza Korisnika ostaju na snazi. Izdavač ne jamči za točnost, potpunost ili korisnost bilo koje vrste sadržaja na web stranicama www.sebenico-villas.com koje su objavili Korisnik, treće osobe ili neovlašteni korisnici.

Izdavač nije odgovoran za bilo kakav gubitak ili štetu nastalu zbog toga što se Korisnik oslanjao na podatke dobivene s web stranica www.villa-sebenico.com. Izdavač se izričito i u svakom pogledu distancira od sadržaja materijala na web mjestima trećih osoba kojima se može pristupiti s web mjesta www.sebenico-villas.com . U slučaju da Korisnik pristupi web mjestima trećih osoba, on to čini isključivo i isključivo na vlastitu odgovornost, što podrazumijeva nakladnikovo isključenje svih obveza.


Završne odredbe

U slučaju da je odredba ovih Općih uvjeta korištenja ništavna, takva nevaljanost neće utjecati na valjanost bilo koje druge odredbe ovih Uvjeta, a preostali dijelovi ovih Uvjeta ostaju na snazi, dok će nevažeća odredba biti zamijenjena važećom odredbom koja je najbliža u smislu i stvarnoj svrsi praznine.

Ako izdavač ne ostvari svoja prava iz ovih Općih uvjeta, to se neće smatrati odricanjem ili gubitkom tih prava niti bilo kojim drugim pravima navedenim u ovome.

Sebenico Villas , vlasnik  Antonio Grubišić, Grubišići 22, 22000 Bilice - Šibenik, OIB:92607336175  poštuje direktivu o zabrani oglašavanja usmjerenog na osobe mlađe od 18 godina. Potencijalne korisnike neće zastrašivati ​​ili prikazivati ​​nerealne slučajeve u industriji. Sebenico Villas , vlasnik Antonio Grubišić, Grubišići 22a, 22000 Bilice - Šibenik, OIB:92607336175 reklamirat će svoje marketinške materijale etički, u skladu sa zakonom i kodeksom prakse.

Svi pravni sporovi koji mogu nastati korištenjem web stranica www.vsebenico-villas.com u nadležnosti su sudova koji imaju stvarnu nadležnost sa sjedištem u Šibeniku.

Registracijom / otvaranjem  korisničkog računa ili napravljenom rezervacijom s web mjestu www.sebenico-villas.com smatrat će se da je Korisnik u potpunosti pročitao, ispravno protumačio i prihvatio ove Opće uvjete.

                                                                                                                   Posljednji amandman: 04.11.2020